ParkietON

Poznań

25 lutego 2023

ParkietON

25.02.2023 - SOBOTA

1. KATEGORIE

 • Hip-hop solo do lat 9
 • Hip-hop solo 10-14 lat
 • Hip-hop solo 15+
 • Dancehall solo do lat 9
 • Dancehall solo 10-14 lat
 • Dancehall solo 15+
 • Hip-hop grupy do lat 9
 • Hip-hop grupy 10-14 lat
 • Hip-hop grupy 15+
 • Dancehall grupy do lat 9
 • Dancehall grupy 10-14 lat
 • Dancehall grupy 15+
 • Inne formy tańca grupy do lat 9
 • Inne formy tańca grupy 10-14 lat
 • Inne formy tańca 15+
 • Cheerleaders grupy do lat 9
 • Cheerleaders grupy 10-14 lat
 • Cheerleaders grupy 15+
 • Commercial dance grupy do lat 9
 • Commercial dance grupy 10-14 lat
 • Commercial dance grupy 15+
 • High heels grupy 15+
 • Twerk grupy 15+
 • Sexy dance grupy 15+

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 80% grupy. Np: jeśli w grupie 10 osobowej jest 8 osób w wieku 14 lat i 2 osoby w wieku 17 lat – zapisujecie grupę do kategorii 12-16 lat.

Liczy się rocznik uczestnika.

2. ZASADY

KATEGORIE SOLO

Eliminacje: Prezentacja wspólna do muzyki organizatora po 2-4 osób (w zależności od ilości zgłoszeń) oraz prezentacja wspólna do muzyki organizatora po 10-15 osób (w zależności od ilości zgłoszeń). Czas każdej prezentacji: do 1 minuty.

Finał:

Prezentacja solowa do muzyki organizatora oraz prezentacja wspólna wszystkich finalistów. Czas każdej prezentacji: do 1 minuty.

SOLO:

 • ĆWIERĆFINAŁ – prezentacja po 3 osoby do 1 minuty

 • PÓŁFINAŁ – prezentacja po 2 osoby do 1 minuty

 • FINAŁ – prezentacja pojedynczo po 1 minuty

  KATEGORIE GRUPY Prezentacja do muzyki własnej do 3 minut. Z prezentacji jury wyłania 1-6 miejsca.

3. GRUPY - WAŻNE

Rekwizyty dozwolone są tylko w kategorii INNE FORMY TAŃCA. Jako rekwizyt rozumiemy coś, co ląduje na ziemi. Czyli jeśli w choreografii grupa tańczy z chustą w ręku - jest to dozwolone. Jeśli chusta wyląduje na ziemi - niedozwolone.

Wyjątek stanowią pompony w kategorii CHEERLEADERS.

CHEERLEADERS - pompony muszą być używane przez minimum 50% czasu.

INNE FORMY TAŃCA - dopuszczone są wszystkie style spoza listy kategorii ParkietONu.

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia lub odwołania poszczególnych kategorii w przypadku małej liczby zgłoszeń.

4. BLOKI

Blok 1

 • Hip-hop solo do lat 9
 • Hip-hop solo 10-14 lat
 • Hip-hop solo 15+
 • Hip-hop grupy do lat 9
 • Hip-hop grupy 10-14 lat
 • Hip-hop grupy 15+

Blok 2

 • Dancehall solo do lat 9
 • Dancehall solo 10-14 lat
 • Dancehall solo 15+
 • Dancehall grupy do lat 9
 • Dancehall grupy 10-14 lat
 • Dancehall grupy 15+

Blok 3

 • Inne formy tańca grupy do lat 9
 • Inne formy tańca grupy 10-14 lat
 • Inne formy tańca 15+
 • Cheerleaders grupy do lat 9
 • Cheerleaders grupy 10-14 lat
 • Cheerleaders grupy 15+
 • Commercial dance grupy do lat 9
 • Commercial dance grupy 10-14 lat
 • Commercial dance grupy 15+
 • High heels grupy 15+
 • Twerk grupy 15+
 • Sexy dance grupy 15+
Strona organizatora