OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCA TANECZNE MIRAŻE

Bydgoszcz

09 marca 2019

UCZESTNICY

W konkursie mogą brać udział:

  • Zespoły taneczne prezentujące miniatury, inscenizacje, etiudy w oparciu o różne techniki

taneczne (wspólna kategoria taneczna) w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat.

  • Soliści prezentujący choreografie w oparciu o techniki: jazz, taniec współczesny, modern

(wspólna kategoria taneczna) w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat.

  • Duety prezentujące choreografie w oparciu o techniki: jazz, taniec współczesny, modern (wspólna

kategoria taneczna) w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat.

Uwaga! Zespoły taneczne! – dopuszcza się uczestnictwo tancerzy, powyżej granicy wieku dla danej kategorii wiekowej do 20% liczebności zespołu. Wiek uczestników określa się rocznikiem tj. kategoria do 11 lat – roczniki do 2008, kategoria 12- 15 lat – roczniki od 2007 do 2004, powyżej 16 lat – roczniki od 2003.

PREZENTACJE

  • Zespoły taneczne mogą prezentować jedną choreografię taneczną do muzyki własnej, o czasie nie

przekraczającym 4 min.

  • Soliści i duety – mogą prezentować choreografię taneczną do muzyki własnej o czasie prezentacji

do 1,15 min.

ZASADY UCZESTNICTWA

Przesłanie do dnia 22 lutego 2019 r. Karty Zgłoszenia (załącznik) na adres: wikapi@vp.pl lub faxem na numer: 52 321-16-42. Do dnia 25 lutego 2019 r. dokonanie opłaty akredytacyjnej w wysokości 150 zł od zespołu oraz 25 zł za osobę w kategorii: soliści, duety na konto: Stowarzyszenie Pałacu Młodzieży numer: 87 1240 6478 1111 0010 5626 1144 Bank Pekao SA – z dopiskiem opłata akredytacyjna „Taneczne Miraże”.

Strona organizatora

©2022 Kalendarz taneczny